OZ9REE

Søborg repeateren

145,100/145,700 MHz

Radiodelen.

En traditionel repeaters radiodel, består af en modtager, en sender og en styring. Styringen bruger LF signalet og squelsignalet til at detektere, når der er HF signal og 1750Hz/Pilottone signal, til at aktivere senderen. LF signalet tilføres senderen, som så udsender det modtagne signal. Der kan her laves beskæring af det udsendte signal, herunder fjernelse af indkommen pilottone CTCSS. Pilottonen kan efterfølgende tilføjes senderen. Nogle repeatere har Voice responder eller morsegenerator, som identifikation af repeaterens kaldesignal og evt geografisk placering i landet. Styringen kan også indeholde timeout funktioner, der begrænser lange enetaler.

Radiodelen, som har været i drift i nogen tid, er ikke af denne traditionelle type. Jeg valgt en anderledes konstruktion først og fremmest for at afprøve tekniken og UHF repeaterne har overtaget en del af trafikken som der tidligere var på Søborg. Sådan ser blokdiagrammet ud af den nye repeater.

Der er ingen processing af signalet på LF niveau, så der er ingen påvirkning af det modtages signal udover den påvirkning krystal filtrene i modtageren giver. Filtrene vil dog begrænse frekvenssvinget. Ligeledes når stationen ligger skævt i frekvens på indgangen, kommer signalet også skævt ud af senderen. 

Denne konstruktion gør det også muligt at køre Digital Voice. Ikke kun D-Star men også andre typer, blot at modulationen kan komme gennem krystal filtrene.

For at bruge denne funktion skal repeateren først åbnes med 1750 Hz tone. Bærebølgen hænger i ca 10 sekunder efter squelchudfald og kan yderligere tastes op i 5 sekunder uden brug af tone.

Ved brug af 82,5 Hz CTCSS, er der en kort støjburst 100-200 mSek ved udfald af tonedetektering. Den modtagne pilottone kan ikke fjernes som i en traditionel repeater og bliver derfor udsendt.

Der eri øjeblikket ingen CW kaldesignal identifier på repeateren!

OZ3MZ, Svend

Certifikatindehaver, tekniker & webmaster

Kan kontaktes via mail på oz3mz@oz9ree.dk

Retur til forsiden