OZ9REE

Søborg repeateren

145,100/145,700 MHz

Søborgs historie forsat.

Efter flytningen til Høje Gladsaxe i 1999, blev der anvendt en Storno CQF612 med en hjemmelavet styring med 1750 Hz opkald og 82,5Hz CTCSS (Pilottone), samt morse identifier, som kom med repeaterens kaldesignal ved opstart af repeateren og derefter hver 6. minut.

I 2001 overtog jeg tilladelsen på OZ9REE fra Steen OZ9ZI

Udstyr kørte nogle år, indtil OZ1AFR, Find i 2003 fandt en Storno CQF9112. Denne blev forsynet med et HF trin i RC'en mellem 2. og 3. helixkreds. Styringen fra den gamle CQF612 blev flyttet direkte over, da Storno til CQF 9xxx havde udviklet et interface der muliggjorde dette. Den væsentligste forskel var at CQF612 blev forsynet med -24V hvorimod CQF9xx forsynes med +12V, samt at de tekniske specifikationer for CQF9XXX er væsentlig bedre.CQF 600 som så dagens lys i midten af 60'erne. CQF9xxx så blev udviklet i midten af 80'erne altså 20 år nyere. 

Da ombygningen var tilendebragt, tog jeg til Høje Gladsaxe for at sætte det nye udstyr op. Glæden var kort. Der kom radiofonilyd ud af monitorhøjttaleren. Ved efterkalkulation viste det sig, at der var et af Danmarks Radio programmer, der udsendes fra Gladsaxesenderen på spejlfrekvensen 102.3MHz. Gladsaxesenderen er placeret ca 500 meter fra repeateren, så kun et faraday bur med filter på alle forbindelser, kan holde et sådant signal ude (60kW ERP). Løsningen blev at flytte lokaloscillatoren over modtagefrekvensen.

I 2004 overtog jeg også positionen. I 2009 blev der for experimemtets skyld fremstillet nyt radioudstyr.

Repeaterns store nabo, Radiofoni og TV sendere mm.

Retur til forsiden

Dette er også hjemmebygget og adskiller sig væsentlig fra traditionelle måder at opbygge en repeater på og er mere detaljeret beskrevet under Teknikken nu, Radiodelen.

   

Til venstre, radiodelen i en Storno 600 bakke i et TP kabinet.Til højre, den tidligere antennen på taget af Høje Gladsaxe bebyggelsen. Den er nu erstattet af en 2 element Completech antenne med retning SV. Hvor der tidligere sad de 4 Procom antenner, er antennen til "Røret OZ9REB" nu placeret. Se forsidebilledet

Efter mere end 38 år på 145,700 MHz går Søborg repeateren inden længe på pension, lukker og slukker, da der ikke er nogen, som bruger den mere.