OZ9REE

Søborg repeateren

145,100/145,700 MHz

Duplexfilteret.

Duplex filteret er en nøglekomponent i enhver repeater der anvender den samme antenne til både sender og modtager, hvilket er den optimale løsning.

Anvender man 2 antenner vil der altid være forskel i disses egenskaber og den ene vil altid være placeret 3 til 4 bølgelængder over den anden for at give tilstrække isolation melle sender og modtager.

Filteret har 2 funktionen og er som følgende:

Dæmpning af sendersignalet i modtagergrenen, så modtageren ikke blokerer.

Detaljeret beskrivelse.

Dæmpning af støjen på sendergrenen på modtagefrekvensen, så det modtagne signal ikke overdøves.

Detaljeret beskrivelse.

Begge disse elementer kan give nedslag, forstyrrelse af et modtagen signal og det er ikke nemt at afgøre om det er det ene, det andet eller en kombination.

                                                      

                                                          Kommercielt Duplexfilter      Repeaterens Duplexfilter

OZ3MZ, Svend

Certifikatindehaver, tekniker & webmaster

Kan kontaktes via mail på oz3mz@oz9ree.dk

 

Retur til forsiden