OZ9REE

Søborg repeateren

145,100/145,700 MHz

Antennen

Den nuværende antenne er en 2 element antenne fra Completech som sidder på en udlæggerarm 1,5 meter over taget med retning mod vest.

Gainet er 4dBd.

Den tidligere antennen bestod af 4 stakkede Procom DB2 dipoler, placeret 1/8 bølgelængde fra masten i retning Vest så den dækker så meget som muligt ud på Sjælland, som den er tiltænkt at dække og dermed forstyrrer den nærmest liggende svenske repeater SK7JC/R i Olofström repeatermindst mulig.

Gain i antennensystemet er ca. 7dBd.

Udstrålingsdiagram og antennen på taget

     

Der er ca 15 meter H100 antennekabel som giver ca. 1dB tab.

 

Retur til forsiden